shkola.ua
Вузи України

Випускники середніх шкіл і коледжів часто замислюються про своє професійне майбутнє і приймають рішення продовжити навчання у вищому учбовому закладі, вузі. Вибір вузу є складним питанням. Територіальне розташування, спеціальності і умови навчання можуть стати важливим чинником в прийнятті рішення. Тому ми пропонуємо інформацію про всі вузи України, для того, щоб майбутні фахівці могли зробити правильний вибір.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Область: Черкаська область
Місто: Умань
Телефон: (04744) 4-05-20, (04744) 3-45-82, (04744) 4-05-20
За 85 років свого існування Університет зарекомендував себе як інтелектуальний центр, осередок національної культури, формування творчої особистості майбутніх фахівців. Його авторитет здобутий працею викладачів, професорів, науковців.
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (ТДМУ)

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (ТДМУ)

Область: Тернопільська область
Місто: Тернопіль
Телефон: (0352) 52-44-92, (0352) 52-41-83, (0352) 25-15-72
За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльності та державного тестування за системою «Крок» університет постійно посідає провідні місця серед вищих медичних навчальних закладів України.
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ)

Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ)

Область: Дніпропетровська область
Місто: Дніпропетровськ
Телефон: (0562) 47-34-47, (0562) 47-32-48, (0562)-47-34-49
УДХТУ проводить безкоштовну консультацію при виборі спеціальності залежно від предметів ЗНО, допомагає розробити індивідуальну стратегію вступу на бюджет.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Область: Харківська область
Місто: Харків
Телефон: (057) 704-92-22, (057) 704-11-20, (057) 704-92-49
Рік заснування: 1804. В університеті проводиться науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем правознавства, розробляються 17 цільових комплексних програм, сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами.
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (ВНМУ)

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (ВНМУ)

Область: Вінницька область
Місто: Вінниця
Телефон: (0432) 57-03-60, (0432) 35-05-63, (0432) 61-15-97
Університет динамічно розвивається. За останніх 15 років в ньому організовано стоматологічний і фармацевтичний факультети, розпочато підготовку з п'яти нових спеціальностей.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ)

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ)

Область: Харківська область
Місто: Харків
Телефон: (057) 702-03-04, (057) 702-07-17, (057) 702-18-37
У 2015 році університет став переможцем VII Міжнародного форуму "Інноватика в сучасній освіті", зокрема: став лауреатом І ступеня в Національному конкурсі "Видатні науково-практичні досягнення в освіті" в номінації "Електронний освітній ресурс" за розроблення та впровадження у навчальний процес університету сучасного комплексу персональних навчальних систем.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Область: Харківська область
Місто: Харків
Телефон: (057) 707-31-09, (057) 707-33-26
Університет входить до складу наукового парку «Наукоград-Харків», створеного за підтримки Національної академії наук України, є активним учасником Національної мережі трансферу технологій.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (ТНПУ)

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (ТНПУ)

Область: Тернопільська область
Місто: Тернопіль
Телефон: (0352) 43-58-80, (0352) 53-39-58
Завдяки підписаному договору про співробітництво із Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові та Академією Яна Длугоша реалізуються програми подвійного диплому, що передбачає можливість паралельного навчання у Польщі та отримання нашими студентами дипломів двох закладів, близько 80 студентів отримали польські дипломи.
Одеський національний медичний університет (ОДМУ)

Одеський національний медичний університет (ОДМУ)

Область: Одеська область
Місто: Одеса
Телефон: (048) 723-33-24, (048) 723-35-67
За більш ніж 100 років існування Одеський національний медичний університет ОНМедУ підготував 74 тисячі лікарів, 590 докторів і біля 4 тисяч кандидатів наук. Серед них 9 тисяч лікарів і більш ніж 100 кандидатів наук є громадянами іноземних країн.
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Область: Миколаївська область
Місто: Николаев
Телефон: (0512) 76-55-55, (0512) 50-03-33, (0512) 24-41-89
В основу науково-дослідної роботи Миколаївського державного гуманітарного університету покладений національний досвід, зокрема філософська концепція Петра Могили - органічне поєднання наукової та навчальної діяльності. Наукові дослідження здійснюються за схваленою Вченою радою і затвердженою ректором програмою.