shkola.ua
Вузи України

Випускники середніх шкіл і коледжів часто замислюються про своє професійне майбутнє і приймають рішення продовжити навчання у вищому учбовому закладі, вузі. Вибір вузу є складним питанням. Територіальне розташування, спеціальності і умови навчання можуть стати важливим чинником в прийнятті рішення. Тому ми пропонуємо інформацію про всі вузи України, для того, щоб майбутні фахівці могли зробити правильний вибір.

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

Область: Одеська область
Місто: Одеса
Адреса: вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016
Телефон: (048) 232-67-52, (048) 232-67-57, (048) 232-67-64
Державний вищий навчальний заклад є провідним в системі вищої екологічної та гідрометеорологічної освіти України, базовим для Міністерства екології та природних ресурсів України, гідрометеорологічної служби країни.

В 1932 році в місті Харків було засновано Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. 4 липня 1944 року цей інститут було перебазовано з Ашхабаду, куди він був евакуйований на початку Великої Вітчизняної війни, до Одеси та переіменовано в Одеський гідрометеорологічний інститут. В 2001 році інститут отримав нову назву – Одеський державний екологічний університет.

За більше ніж 80 років своєї історії навчальний заклад розвивав дві унікальних області підготовки кадрів та наукових досліджень. З одного боку, історично, в ньому розвивався унікальний для України напрям, пов'язаний з підготовкою інженерних кадрів у області гідрометеорології та моніторингу стану навколишнього середовища. З другого боку, специфіка гідрометеорологічного напряму підготовки, забезпечила формування міцної кадрової, методичної і наукової основи для створення системи вищої екологічної освіти в університеті.

В наш час на факультетах вишу: метеорологічному, гідрологічному, еколого-экономичному, природоохоронному, комп’ютерних наук, магістерської та аспірантської підготовки – понад 3000 студентів та курсантів проходять підготовку за очною та заочною формами навчання за спеціальностями інженерного та магістерського рівня підготовки. Діє факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для спеціалістів, які зв’язані з гідрометеорологією, екологічною безпекою та охороною навколишнього природного середовища, а також в галузі комп’ютерних наук. Для учнів випускних 11-х класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, випускників середніх спеціальних учбових закладів, а також вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації (технікум, коледж) створено факультет довузівської підготовки.

На базі кафедри військової підготовки здійснюється підготовка військових гідрометеорологів за програмами кадрових офіцерів і офіцерів запасу.

ОДЕКУ має одну з найкращих в регіоні матеріально-технічну базу, могутній кадровий потенціал. Зараз на кафедрах вишу успішно ведуть педагогічну та наукову роботу близько 220 викладачів, серед яких майже 80% з науковими ступенями та вченими званнями, в тому числі 20% докторів наук, професорів, академіків – дійсні члени (академіки) різних академій України, Російської Федерації, держав Європи та Сполучених Штатів. Для забезпечення учбового процесу та наукових досліджень створено обчислювальний центр, учбові лабораторії, обладнані сучасною електроною гідрометеорологічною технікою та автоматичними комплексами з моніторінгу стану навколишнього середовища, персональними комп’ютерами. Працюють учбові бюро метеорологічних та гідрологічних прогнозів, учбове бюро прийому та обробки супутникової інформації, науково-учбові бази практики на р. Дністр (с. Маяки) (для гідрологів та гідроекологів), на березі Чорного моря в Отраді (для океанологів та метеорологів) і в с. Чорноморка (для метеорологів, радіометеорологів та агрометеорологів).

На сьогодні ОДЕКУ – потужний навчально-методичний та науковий центр, який має: гідрометеорологічний інститут і 8 факультетів (еколого-економічний, природоохоронний, комп’ютерних наук, магістерської та аспірантської підготовки, заочний, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, довузівської підготовки, іноземних студентів); Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми; навчально-консультаційні пункти університету, розташовані в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській, Луганській, Херсонській областях та АР Крим, Південну філію Державного інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; проблемні науково-дослідні лабораторії з проблем Антарктиди, ядерної та радіаційної безпеки, фізики складних систем і довкілля; науково-дослідний центр; спеціалізовану вчену раду по захисту докторських і кандидатських дисертацій з 4 наукових спеціальностей; докторантуру та аспірантуру з 8 наукових спеціальностей.

Одеський державний екологічний університет має 3 навчальних корпуси, 3 науково-навчальні лабораторії, 4-поверховий спортивний комплекс з критим 25-метровим басейном, 5-поверховий профілакторій для відпочинку співробітників і студентів, 3 студентських гуртожитки, а також студентський оздоровчо-спортивний табір на березі моря. В окремому корпусі розміщена наукова бібліотека університету, загальний фонд якої становить понад 200 тисяч томів.

Випускники ОДЕКУ розподіляються в підрозділи Державної гідрометеорологічної служби України та країн СНД, в регіональні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту, Державного агентства водних ресурсів України, Державної гідрографічної служби України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, в Український Антарктичний центр, інші міністерства, відомства й установи.

В рамках укладених угод та виконуваних проектів здійснювалося співробітництво з 72 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами у різних країнах. Зокрема, університет має угоди про співробітництво у галузі підготовки кадрів та наукової діяльності з державним університетом штату Нью-Йорк (США), Університетом м. Гвадалахара (Сполучені Штати Мексики), Хельсінкським університетом (Фінляндська Республика), Варшавським університетом (Республіка Польща), Університетом ім. Гумбольда (м. Берлін, ФНР), Дрезденським технічним університетом (ФРН), декількома ВНЗ Російської Федерації – Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова (географічний факультет), Російським державним гідрометеорологічним університетом (м. Санкт-Петербург), Красноярським державним технічним університетом, Іркутською державною сільськогосподарською академією.

Університет є членом та партнером наступних міжнародних організацій: Азіатсько-Тихоокеанська асоціація вчених-дослідників (APASA), Альянс університетів за демократію (AUDEM), Європейської організації співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій (COST), Євразійської Асоціації Університетів та Чорноморської Мережі Університетів. Крім того, виш активно співпрацює зі спеціалізованим агенством ООН – Всесвітньою метеорологічною організацією в межах програми добровільної співдії.