shkola.ua
Вузи України

Випускники середніх шкіл і коледжів часто замислюються про своє професійне майбутнє і приймають рішення продовжити навчання у вищому учбовому закладі, вузі. Вибір вузу є складним питанням. Територіальне розташування, спеціальності і умови навчання можуть стати важливим чинником в прийнятті рішення. Тому ми пропонуємо інформацію про всі вузи України, для того, щоб майбутні фахівці могли зробити правильний вибір.

Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)

Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)

Область: Черкаська область
Місто: Черкаси
Адреса: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006
Телефон: (047) 271-00-92, (047) 273-02-23
За роки свого становлення університет завдяки потужному кадровому потенціалу та накопиченому досвіду навчальної, наукової та виховної роботи перетворився на провідний науково-педагогічний центр з підготовки висококваліфікованих кадрів у Придніпровському регіоні.

Історія університету починається у 1960 році, з часу створення Черкаського загальнотехнічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості. З 1961 року факультет було підпорядковано Київському інженерно-будівельному інституту, а в 1977 році його було реорганізовано у філіал цього вишу. В 1979 році філіал підпорядковано Київському політехнічному інституту, а в 1991 році було прийнято рішення про створення на базі філіалу Черкаського інженерно-технологічного інституту як самостійного вузу з державною формою власності. У 2000 році інститут акредитовано за найвищим ІV рівнем, а у 2001 році вишу було надоно новій статус і назву – Черкаський державний технологічний університет.

На сьогодняшній день кількість студентів становить близько 5,5 тисяч осіб, які, зокрема, навчаються на 7 факультетах. У 2012 році у університеті була впроваджена військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу на підставі укладеного договору з кафедрою військової підготовки Сумського державного університету.

Навчально-виховний процес здійснюють 330 викладачів, серед яких 27 докторів наук, професорів, 147 кандидатів наук, доцентів, 17 академіків галузевих академій і 2 члени-кореспонденти Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем.

Університет співпрацює з багатьма зарубіжними навчальними закладами, такими як Лінчопінгським університетом (Швеція), Копенгагенським інститутом Ерстеда (Данія), Страсбурзьким університетом (Франція), Констанцьким університетом та Дрезденською гірничою академією (Німеччина), що створюютє позитивний імідж українських вчених у всьому світі і сприяють підняттю престижу вузу. Діяльність Черкаського державного технологічного університету протягом останніх трьох років показує ріст активності в розвитку навчальної та науково-технічної співпраці зі спорідненими закордонними закладами і на даний час охоплює такі країни, як США, Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Нідерланди, Польща, Болгарія, Росія, Молдова, Греція, Чехія, Словаччина, Вірменія, Китай, Грузія, Білорусія та ін.

Протягом існування навчального закладу підготовлено понад 40 тис. фахівців з вищою освітою, які працюють у різних галузях народного господарства нашої держави. Серед випускників є народні депутати, політичні діячі, багато діячів науки, керівників підприємств, установ, організацій різних форм власності. Все це ще раз підтверджує високий професіоналізм науково-педагогічного складу університету, його відповідальність за глибоку і якісну підготовку і виховання майбутніх фахівців.

Матеріально-технічна база: 7 навчальних корпусів (з них 2 корпуси спортивного комплексу), лабораторно-навчальний корпус, комп'ютерні класи, 4 гуртожитки, бібліотека, стадіон, кафе-буфети, їдальня, медичний пункт, 2 бази відпочинку (на березі Чорного моря (м. Очаків) та на річці Рось). Бібліотека була створена у 1960 році. Сьогодні багатогалузевий фонд літератури налічує біля 400 000 примірників наукової, навчальної, нормативно-технічної, художньої, іноземної літератури, зокрема, 790 авторефератів та дисертацій, 170 назв періодичних видань, понад 4000 електроних ресурсів. Практично всі видання та інформаційні ресурси з профілю університету. Щороку бібліотекою обслуговується понад 10000 користувачів.