shkola.ua
Вузи України

Випускники середніх шкіл і коледжів часто замислюються про своє професійне майбутнє і приймають рішення продовжити навчання у вищому учбовому закладі, вузі. Вибір вузу є складним питанням. Територіальне розташування, спеціальності і умови навчання можуть стати важливим чинником в прийнятті рішення. Тому ми пропонуємо інформацію про всі вузи України, для того, щоб майбутні фахівці могли зробити правильний вибір.

Університет державної фіскальної служби України

Університет державної фіскальної служби України

Область: Київська область
Місто: Ірпінь
Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201
Телефон: (045) 975-75-71, (045) 976-03-53, (045) 975-65-95
Пройшовши непростий, але успішний шлях з 1921 року: технікум – коледж – інститут – академія – Національна академія – Університет, – навчальний заклад із багаторічною історією став унікальним вищим навчальним закладом України початку третього тисячоліття.

Університет державної фіскальної служби - відомчий український вищий навчальний заклад, утворений Кабінетом Міністрів України 11 листопада 2015 року на базі Національного університету державної податкової служби України, Державного науково-дослідного інституту митної справи, Науково-дослідного інституту фінансового права. Перебуває у сфері управління Державної фіскальної служби.

В університеті налагоджено конструктивні наукові зв’язки з рядом міжнародних організацій, навчальних і наукових установ Франції, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Росії, Хорватії, Словаччини, Чехії, Південної Кореї та інших країн. Викладачі університету беруть участь у педагогічному експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У виші діє координаційна рада, у функції якої входить супроводження й узагальнення результатів реалізації положень Болонської декларації.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база, яка включає сучасні навчальні корпуси, оснащено сучасними технічними засобами навчання лекційні аудиторії, гуртожитки, спортивний комплекс з тренажерними залами, їдальні, молодіжні кафе, медичний центр, житловий комплекс для працівників та викладачів.

У 1999 році на території студентського містечка було споруджено осередок духовної освіти – Храм Святого Миколая, Мирлікійського Чудотворця, Української Православної Церкви.

У 7-ми навчально-наукових інститутах  – обліку, аналізу та аудиту, фінансів, банківської справи, економіки, оподаткування та митної справи, права, інформаційних технологій та менеджменту, гуманітарних наук, спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації,  факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції  – навчаються понад 7 тисяч юнаків та дівчат.

Також у структурі університету функціонує кафедра військової підготовки.

Філії заочної форми навчання діють у містах Вінниця, Житомир, Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), Сторожинець (Чернівецька обл.). Ведеться робота щодо запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами, розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності і випуск електронних підручників.

В університеті працюють висококваліфіковані викладачі – 1 академік, 45 докторів наук, 275 кандидатів наук, 36 професорів і 186 доцентів. Кожного навчального року понад 100 викладачів проходять підвищення кваліфікації та стажування у Державному комітеті статистики України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; Чернігівському обласному педагогічному інституті післядипломної освіти; Національному авіаційному університеті та чимало інших.

У структурі університету функціонує Київський фінансово-економічний коледж, Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний інститут фінансового права та Науково-дослідний центр з проблем оподаткування.

Важливу роль у навчальному процесі відіграє Наукова бібліотека, книжковий фонд якої нараховує понад 350 000 примірників. Широке поширення та використання в навчально-науковому процесі мають спеціалізовані програми загального користування: електронна бібліотека, збірник документів «Ліга» та доступ до бази дисертацій.

Тривають роботи зі збільшення потужності телекомунікаційної мережі, яка пов’язує університет з глобальною інформаційною мережею Інтернет. Це посилює участь навчального закладу в національному та світовому науково-інформаційному середовищі. Нині понад 1 000 робочих місць студентів і викладачів забезпечено підключенням до Інтернету.

У структурі університету функціонує з 1997 року Наукове товариство студентів та курсантів, до складу якого входить 1 600 студентів і курсантів. Вони, успішно навчаючись, займаються науковою роботою в навчальному закладі та беруть участь у наукових заходах за його межами: міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, у конкурсах наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей тощо.

Первинна профспілкова організація студентів здійснює соціальний і правовий захист студентів, організовує їх оздоровлення та санаторно-курортне лікування, проводить змістовне дозвілля студентської молоді, сприяє їй у працевлаштуванні у вільний від занять час, представляє інтереси студентського колективу на Вченій раді та ректораті.

Активісти студентського ректорату проводять благодійні акції, організовують круглі столи, конференції тощо, долучаючи щороку чималу кількість студентів – активістів студректорату. Усього в студентському самоврядуванні університету беруть участь понад 2 500 студентів.

Значну роботу з формування естетичних поглядів та почуттів, ідеалів, що ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях, проводить Культурно-мистецький центр «Сузір’я», який нараховує 21 художній колектив і студію. Творчий колектив добре знають в Україні, Польщі, Німеччині, Іспанії, США, Канаді, на Кіпрі.

Значна увага у виші приділяється фізичному вихованню молоді. Спортивний комплекс університету – це сучасна універсальна споруда, яка за своїми показниками та спортивним обладнанням відповідає усім стандартам для проведення на його площах повноцінних занять і спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. На базі спорткомплексу університету діє сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали.

Функціонує 16 спортивних секцій із різних видів спорту, а саме: вільної боротьби, дзюдо, бойового самбо, боксу, карате кіокушинкай, греко-римської боротьби, легкої атлетики, гирьового спорту, гандболу, футболу, атлетичної гімнастики та ін.