shkola.ua
Вузи України

Випускники середніх шкіл і коледжів часто замислюються про своє професійне майбутнє і приймають рішення продовжити навчання у вищому учбовому закладі, вузі. Вибір вузу є складним питанням. Територіальне розташування, спеціальності і умови навчання можуть стати важливим чинником в прийнятті рішення. Тому ми пропонуємо інформацію про всі вузи України, для того, щоб майбутні фахівці могли зробити правильний вибір.

Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)

Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)

Область: Київська область
Місто: Біла Церква
Адреса: пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117
Телефон: (04563) 5-12-88, (04563) 5-30-23, (04563) 9-18-36
Особливістю університетської історії БНАУ є те, що свій початок заклад веде з 1630 року, хоча з того часу заклад неодноразово змінював своє місце перебування, викладацький склад та напрямок підготовки.

В 2007 році ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету в галузі підготовки кадрів, аграрної науки та його вагомий внесок у розвиток агропромислового виробництва Білоцерківському державному аграрному університету надано статус національного.

До складу Білоцерківського національного аграрного університету входять 5 вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, наукові установи (5 науково-дослідних інститутів, 13 науково-дослідних лабораторій, єдиний в Україні Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської інтеграції, навчально-науково-дослідний центр), виробничі сільськогосподарські підприємства.

В університеті навчаються 10 тис. студентів. Навчальний процес забезпечують 12 академіків, 49 докторів наук і професорів, 214 кандидатів наук, 13 заслужених діячів науки і техніки, працівників освіти, вищої школи, сільського господарства і культури України.

В університеті працюють 10 наукових шкіл: з нейрогістології, цитології та ембріології, ветеринарної хірургії, ветеринарної лейкозології, ветеринарно-санітарної експертизи, паразитології, гістобіохімії, розведення і селекції тварин, прогресивних технологій виробництва продуктів тваринництва; діагностів і терапевтів України, селекції і насінництва картоплі та озимої пшениці.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру за 22 спеціальностями. Діють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій по п'яти спеціальностях.

До послуг студентів 10 навчальних корпусів, 8 гуртожитків, комп'ютерні класи, під'єднані до мережі Internet, наукова бібліотека (фонди — 550 тис. прим.), санаторій-профілакторій.

Університет має власну поліграфічну базу, де налагоджено випуск підручників, навчальних посібників, монографій, навчально-методичної літератури, збірників наукових праць тощо.

Університет співпрацює з ВНЗ зарубіжних країн над виконанням спільних програм. БНАУ є членом Всесвітнього консорціуму вищої сільськогосподарської освіти та науки, факультет ветеринарної медицини БНАУ — є членом європейської асоціації ветеринарних факультетів Європи, екологічний факультет БНАУ — є членом центру аквакультури Центральної і Східної Європи.

В університеті діє 20 колективів художньої самодіяльності, 6 із яких мають звання народних, є лауреатами мистецьких премій, національних та міжнародних фестивалів народної творчості (Італія, 1998; Бельгія, 2000; Угорщина, 2003; Польща, 2006).