shkola.ua
Підручники

Підручники на сайті призначені для ознайомлення і не можуть бути використані в комерційних цілях.

Розділ «Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників (від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів. Це підпучники з української програми. Підручники з математики, підручники ї фізики, підпучники з хімії, підручники х літератури та інше.

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою.

Рідна мова

Рідна мова

Предмет: Українська мова
Класи: 8
Автор: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук
Опис:

Дорогі друзі!

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.
Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатства­ми, відкрити для себе мову як систему взаємопов'язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою словосполу­чень, дізнаєтеся про структуру та особливості простих речень. А головне — навчитеся застосовувати набуті знання у ство­ренні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.
Матеріал підручника розподілено за рубриками. Щоб вико­нати завдання вправи, звертайтеся до рубрики «Прочитайте і запам'ятайте». В ній подано всі необхідні правила за темою кожного параграфа. Теоретичні відомості, які потребують особливої уваги, винесено в рубрику «Із секретів синтаксису ». Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика «Подумайте і дайте відповіді». А наприкінці кожного розділу вміщено «Запитання і завдання для повторення й узагаль­нення», за якими можна підготуватися до тематичної атес­тації.
Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спи­райтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об'єднані руб­рикою «Мовознавче дослідження». Працюючи із завданнями рубрик «Слово-диво», «Мудрість народна», ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика «Краса врятує світ», у якій подано гале­рею художніх полотен живописців-класиків та наших сучас­ників. Тексти в рубриці «Видатні українці» збагатять вас цікавою інформацією. Людина як особистість — така провідна думка соціокультурної лінії підручника. Замислюйтесь над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочи­таного — і ви навчитеся пізнавати самих себе, історію свого та інших народів.
Зацікавить вас і рубрика «Комунікативний практикум». Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, розробляючи проекти, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з кожним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.
Тож бажаємо вам плідної праці й успіхів!

Автори

Francais

Francais

Предмет: Французька мова
Класи: 8
Автор: О.О. Мар’єнко
Опис:

     Уже 4-й рік ти вивчатимеш французьку мову і цей підручник, сподіваюсь, допоможе тобі продовжити її опановування. У ньому ти познайомишся з новими друзями, разом з ними подорожуватимеш Францією, дізнаєшся багато цікавого з життя французьких підлітків. Підручник збагатить тебе новими знаннями про дивовижний і розмаїтий світ цієї країни.

     Ти набудеш уміння вільно спілкуватися, зрозуміло висловлювати думки, почерпнеш чимало корисної інформації, зможеш розвивати творчі здібності та пам'ять.

Вступ до історії України

Вступ до історії України

Предмет: Історія України
Класи: 5
Автор: В. Власов, О. Данилевська
Опис:

Підручник призначений для навчання історії України в 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому поєднано традиційний науково-популярний виклад з художньо-образним. Книга містить чимало історичних оповідань у жанрі дитячої літератури, які покликані донести певну історичну інформацію й викликати емоційне ставлення до прочитаного.

Геометрія

Геометрія

Предмет: Геометрія
Класи: 10, 11
Автор: О.В. Погорєлов
Опис:

     Підручник з геометрії для учнів 10 та 11 класів, шосте видання. Затверджено Міністерством освіти і науки України. В цьому підручнику ви познайомитесь з "стереометрією" Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігу­ри у просторі.

     У стереометрії, як і в планіметрії, властивості гео­метричних фігур встановлюються доведенням відповідних теорем.

Біологія людини

Біологія людини

Предмет: Біологія
Класи: 9
Автор: М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний
Опис:

У підручнику в доступній формі висвітлено питання, що стосуються сенсорних систем, репродуктивної системи з погляду на людину як біосоціальну істоту, подано основні уявлення про психічну діяльність людини, порушено питання про походження та умови життя людини.

Етика

Етика

Предмет: Етика
Класи: 6
Автор: Оксана Данилевська, Олена Пометун
Опис:

У підручнику в доступній, дотепній формі викладено навчальний матеріал з етики відповідно до чинної навчальної програми. Передбачено широке використання інтерактивних методів спілкування з учителем, однокласниками, обмін думками, розігрування діалогів, опрацювання різноманітних життєвих ситуацій, створення оповідань та казок. Цікаві сюжетні малюнки, ігри допоможуть краще засвоїти і глибше зрозуміти навчальний матеріал.

Людина і світ

Людина і світ

Предмет: Людина і світ
Класи: 10
Автор: Л.B. Губерський
Опис:

Цей підручник — практично перше в українській літературі системне видання, у якому на основі аналізу широкого кола праць найвидатніших мислителів минулого і сучасності, історичних документів, соціальної практики доступно розкриваються взаємовідносини між людиною і світом. Друге видання суттєво виправлене і доповнене з урахуванням специфіки творення української держави на сучасному етапі і практики новітніх соціальних процесів.

Розраховано на учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації. Підручник буде корисним також вчителям, викладачам суспільствознавчих дисциплін, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми осмислення місця людини у світі, майбутнього людства.

Зарубіжна література

Зарубіжна література

Предмет: Зарубіжна література
Класи: 5
Автор: Євгенія Волощук
Опис:

Це - не простий шкільний підручник, читачу. Він має навчати тебе... розважаючи. Так-так, помилки тут немає: упродовж усього навчального року він розважатиме тебе великими й малими пригодами в чарівному Саду Зарубіжної Літератури.

А власне, запитаєш ти, чому він чарівний, цей Сад? Тому що в ньому квітнуть дивовижні книжки. Ці художні твори були написані в різні часи й у різних країнах. Та вже багато років, долаючи усі часові та просторові кордони, вони дарують велику втіху різним поколінням читачів.

Цей Сад простягнувся на всі сторони світу. Мандруючи його чарівними доріжками, ти можеш опинитися в спекотних країнах Півдня, де на березі річки вовченята бавляться з маленьким Мауглі, а в казкових печерах ховаються прекрасні пері1. Рухаючись у протилежному напрямку, можна потрапити на скуті кригою землі, де олені вміють розмовляти, а сніжинки на очах перетворюються на величезних білих курок. Прямуючи на захід, ти завітаєш до маленького американського містечка, що його спокій час від часу порушується неймовірними витівками бешкетника й шибайголови Тома Сойєра. А на сході на тебе чекають вишукані, немов намальовані найтоншим пензлем на порцеляновій філіжанці, японські краєвиди...

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці

Предмет: Праця
Класи: 5
Автор: Л.І. Денисенко, О.М. Романчук, О.П. Гнеденко, Н.А. Калініченко, А.І. Романчук, М.П. Туров
Опис:

Юний друже!

У 5 класі ти продовжиш вивчати предмет «Трудове на­вчання» і ознайомишся детальніше з процесом виготовлен­ня різних виробів, працюватимеш з новими матеріалами, вивчиш нові способи їх обробки та з'єднання, правила кори­стування інструментами і технікою.
На уроках ти дізнаєшся про секрети ведення домашньо­го господарства: приготування їжі, пошиття білизни, виши­вання виробів, догляд за домашніми речами.
На прикладі окремих професій ти глибше заглянеш в таємницю професійної майстерності і продовжиш учитися оцінювати свої здібності до різних видів праці.
Підручник допоможе пізнавати процеси праці, навчить орієнтуватися у світі техніки і технології, забезпечить швид­ке і правильне виконання практичних робіт.
Будь уважним під час роботи з інструкційними картами, обов'язково читай усі пояснення.
Бажаємо успіхів, наполегливості й натхнення у вивченні прекрасної науки про працю.

Основи медичних знань

Основи медичних знань

Предмет: Основи медичних знань
Класи: 10, 11
Автор: Я.В. Коденко
Опис:

Лаконічно, дохідливо викладаються відомості щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час техногенних аварій та аварій на транспорті, в разі нещасних випадків у побуті, нападів тяжких недуг. Книжка ознайомлює з симптомами і методами лікування інфекційних захворювань, правилами догляду за хворими, зокрема дітьми.

Посібник розрахований на учнів 10—11 класів середньої загальноосвітньої школи, учнів педагогічних коледжів і училищ.