shkola.ua
Підручники

Підручники на сайті призначені для ознайомлення і не можуть бути використані в комерційних цілях.

Розділ «Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників (від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів. Це підпучники з української програми. Підручники з математики, підручники ї фізики, підпучники з хімії, підручники х літератури та інше.

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою.

Креслення

Креслення

Предмет: Креслення
Класи: 8, 9
Автор: В.К. Сидоренко
Опис:

Для сучасної людини мовне та письмове спілкування є звичною і постійною життєвою потребою. Проте ще набагато раніше, ніж з'явилася писемність, люди навчилися виконувати графічні зображення.. Поблизу іспанського селища Альтаміра збереглася печера — житло первісної людини, на стінах якої зображено сцени полювання на бізонів. У Сибіру в передгір'ях Алатау знайдено графічні зображення людей і звірів на скелях, виконані людиною понад ЗО тисяч років тому. Ці та інші приклади свідчать про те, що спочатку люди намагалися графічно відображати свої враження і бачення навколишнього світу. Поступово виконувані людиною графічні зображення удосконалювались, ставали більш свідомими і виразними — з'явилися зображення знарядь праці, плани поселень, храмів тощо. Першим з таких зображень вважається зображення будівлі у розрізі на глиняній табличці (Новий Вавилон, 2400 р. до н. е.). Складність архітектури палаців, храмів, укріплень та інших споруд у країнах стародавньої культури (Стародавній Єгипет, Вавилон, Греція) дають підстави вважати, що вони будувались на основі креслень.

Вся історія розвитку людського суспільства була тісно пов'язана з удосконаленням мистецтва виконання зображень. Але завжди слід пам'ятати, що поява креслень обумовлена потребами практичної діяльності людини.

Наскельні зображення людина виконувала шматочком вугілля, взятим із залишків вогнища. Прообраз сучасного олівця з'явився пізніше, за доби старогрецької культури: це були графітові палички. Ще пізніше почали застосовувати палички чи загострені кружечки із свинцю або срібла, які також залишали добре помітні сліди на поверхнях твердих предметів. Відомо, що такими «олівцями» користувався Леонардо да Вінчі.

Перший «справжній» олівець було виготовлено в Англії у 1565 p., коли у графстві Камберленд знайшли поклади графіту. Місцеві майстри здогадалися розпилювати кристали графіту на тоненькі стержні і вставляти їх у дерев'яні палички з отворами. На жаль, поклади графіту швидко скінчилися.

Утретє олівець «народився» наприкінці XVIII ст., коли француз Ніколя Жак Конте запропонував спосіб «одягати» графітовий стержень у дерев'яний одяг, а чех Йозеф Хардт-мут винайшов новий спосіб виробництва графітових стержнів із суміші графітового порошку з глиною. Американський винахідник з міста Конкорд сконструював верстат для виготовлення дерев'яного «одягу» на олівці.

До удосконалення «графічних знарядь» причетно багато відомих людей. Досить згадати, що у XVIII ст. організацією виготовлення олівців у своїй лабораторії займався М.В.Ломо-носов. Нині у світі виробляється приблизно 400 різноманітних типів і видів олівців.

Життя сучасної людини насичене найрізноманітнішими графічними зображеннями: рисунками, кресленнями, схемами, планами, картами, графіками, діаграмами тощо. В цих умовах словесна форма передачі і збереження інформації втратила свою універсальність.

Мова графічних зображень не знає кордонів, адже вона однаково зрозуміла всім людям, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. Графічну мову набагато легше призвичаїти для її розуміння електронно-обчислювальною машиною. Будь-яка графічна інформація відрізняється від словесної більшою конкретністю, виразністю і лаконічністю.

Серед інших графічних зображень креслення посідають особливе місце. За кресленнями на виробництві виготовляють різні предмети. За кресленням можна з'ясувати будову виробу і взаємодію його частин. Значить, креслення потрібні для складання і ремонту виробів, для вивчення їх будови. Важко уявити ті галузі практичної діяльності людей, де б не знаходили застосування креслення. За кресленнями зводять житлові будинки, будують греблі, шахти, електростанції, прокладають залізниці й шосейні дороги. За кресленнями виготовляють одяг і меблі, шиють взуття.

Поняття про креслення для вас не нові. Раніше ви вже одержали деякі відомості про елементи креслення, про утворення зображень на ньому. У цьому підручнику викладено основні правила виконання та вимоги до оформлення сучасних креслень.

English

English

Предмет: Англійська мова
Класи: 11
Автор: В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова
Опис:

     Англійська мова 11 клас – це зібрання оригінальних, ексклюзивних навчальних матеріалів з англійської мови, котрі будуть корисним і цікавими як для школярів так і для вчителів. В підручнику представлені різноманітні таблиці, в кінці підручника словник з транскрипціями. 

Зарубіжна література

Зарубіжна література

Предмет: Зарубіжна література
Класи: 11
Автор: Н.І. Астрахан, Г.Ф. Бондаренко, Н.В. Євченко
Опис:

     Підручник, що ознайомлює з видатними явищами світової літератури ХХ ст., написано відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури. Автор опрацював численні матеріали і на цій основі створів своєрідні нариси, в яких поєднуються аналітичні та дослідницькі початки. Незаперечна цінність підручника в його документальній основі, яка змушує багато читати та переосмислювати.

     Література, в якій відчуваються приховані інстинкти людської природи та душі, розкриває перед учнем досвід життєвих переживань, які не стануть чітким визначенням добра і зла. При всій вимушеній традиційності дане видання відрізняється авторською точкою зору на відомі факти розвитку світового літературно-історичного процесу.

Фізика

Фізика

Предмет: Фізика
Класи: 11
Автор: С.У. Гончаренко
Опис:

     Підручник завершує серію підручників «Фізика-7, 8, 9, 10», яку відрізняє відповідність сучасному рівню розвитку науки, доступність та чіткість викладу, достатня кількість прикладів, задач, вправ.

     Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Історія України

Історія України

Предмет: Історія України
Класи: 7
Автор: В.А. Смолій, В.С. Степанков
Опис:

У підручнику на сучасному науковому рівні з урахуванням загально­європейських тенденцій міститься систематичний виклад історії україн­ського народу за доби середньовіччя. Висвітлюються особливості та еволюція його суспільно-політичного, господарського і духовного життя, його віру­вання та культурно-побутові традиції.
Ілюстративний та довідково-оціночний матеріал розрахований на по­глиблення та закріплення здобутих учнями знань.

Фізика

Фізика

Предмет: Фізика
Класи: 8
Автор: Володимир Сиротюк
Опис:

ЮНІ ДРУЗІ!
Ви щойно відкрили книжку, з якою працюватимете протягом на­вчального року. Сподіваємося, що вона задовольнить вашу природну цікавість до всього багатства явищ у навколишньому світі.
Вивчаючи фізику в 7 класі, ви, звичайно, дізналися багато нового і цікавого про закономірності навколишнього світу, природні явища, про те, як результати фізичних досліджень застосовують у техніці й побуті, переконалися в необхідності уважної, вдумливої та систематич­ної роботи з підручником. Ви навчилися працювати з фізичними при­ладами, виконувати досліди і проводити спостереження.
У підручнику, який ви тримаєте в руках, розглядаються основні закономірності механічних і теплових явищ. Теоретичний матеріал допоможе вам зрозуміти і пояснити ці явища. Звертайте увагу на слова, виділені курсивом. Це фізичні терміни, які треба запам'ятати. Правила, означення або важливі фізичні закони надруковано жирним шрифтом. їх необхідно пам'ятати і вміти застосовувати.
Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому розглядаються дослі­ди, які ви можете виконати самостійно або з допомогою вчителя, наве­дено спостереження, які допоможуть глибше зрозуміти фізичний смисл явищ, що вивчаються. «Історична довідка» у кінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.
У рубриці «Розв'язуємо задачі» наведено зразки розв'язань найваж-ли-віших видів задач і вправ. Підручник містить задачі, вправи і запитання різних рівнів складності: А - на закріплення і Б - творчого характеру.
Перевірити свої знання з кожної теми вам допоможуть «Контрольні запитання», «Тестові завдання» і завдання «Що я знаю і вмію робити», які розміщено наприкінці кожного розділу. «Фізичні задачі навколо нас» навчать вас застосовувати набуті знання на практиці.
Виконані вами лабораторні роботи збагатять вас поглибленим розу­мінням закономірностей фізичних явищ та уміннями ставити досліди і користуватися вимірювальними приладами.
Тим, хто хоче знати більше, стане в пригоді інформація, вміщена в рубриці «Це цікаво знати».
Якщо ви забули якийсь фізичний термін, скористайтесь «Словни­ком фізичних термінів», що міститься в кінці підручника.
Виконуючи спостереження і досліди з фізики, будьте уважними, дотримуйтеся правил техніки безпеки.
Щасливої вам дороги до знань!

Допризывная подготовка

Допризывная подготовка

Предмет: Допризовна підготовка
Класи: 10, 11
Автор: Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук
Опис:

Допризовна підготовка як один з обов'язкових дер­жавних предметів у середніх навчальних закладах ор­ганізовується і проводиться на основі Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» і є складовою частиною загального процесу підготовки юнаків до строкової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, створених відповідно до чинного законодавства.
Завдання курсу «Допризовна підготовка» — форму­вання у юнаків високого рівня готовності до виконання вимог сучасної військової діяльності. Авторський колек­тив підручника прагнув дати такий матеріал, відповід­но до «Програми допризовної підготовки» (1998р.) і «Кон­цепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (2002 p.), щоб юнаки не тільки за­своїли основи військового захисту держави, а й здобули знання та навички, що знадобляться їм у майбутньому житті.
Під час роботи над новим виданням «Допризовної під­готовки» автори врахували зауваження та пропозиції учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів армії, вій­ськових керівників шкіл, професійно-технічних училищ і викладачів кафедр військової підготовки вищих навчаль­них закладів.
Авторський колектив висловлює вдячність усім, хто виявив зацікавленість станом підготовки юнаків до служби у Збройних силах України.

Астрономія

Астрономія

Предмет: Астрономія
Класи: 11
Автор: І.А. Климишин, І.П. Крячко
Опис:

     Ви починаєте вивчати новий навчальний предмет - астрономію. Не випадково астрономія вивчається у випускному класі середньої школи, адже настав час узагальнити знання, отримані на уроках фізики, хімії, географії, математики. Можна скласти для себе цілісну картину навколишнього світу в його най глобальнішому вимірі - Всесвіті.     

    Вивчаючи основи науки про Всесвіт, ви познайомитесь з природою планет Сонячної системи, окремих зір і велетенських зоряних систем, дізнаєтесь, як астрономи визначають відстань до небесних світил та їхню будову.

Рідна мова

Рідна мова

Предмет: Українська мова
Класи: 7
Автор: Олександра Глазова, Юрій Кузнецов
Опис:
Любі семикласники!

Сучасне людство стоїть на порозі змін. Ось-ось, об'єднане мережею Інтернету, воно принципово змінить засоби передавання інформації, а відтак і систему освіти. Головним у навчанні стане вміння саморозвиватися, самовдосконалюватися протягом усього життя. Цей підручник допоможе вам цього навчитися. Він формуватиме у вас власний і оригінальний стиль мислення, навчатиме наполегливості й самостійності в здобутті знань.

Кожен із нас має потаємну мрію. Але в усіх людей є й спільні бажання та прагнення. Усі мріють досягти порозуміння одне з одним, із навколишнім світом.

Підручник укладено так, щоб дати вам відчуття того, що всі ми живемо в єдиному, гармонійному, прекрасному світі. Серцем цього світу для кожного українця є країна Україна.

Підручник відтворює образ України — стародавньої й вічно юної, цікавої розмаїтістю своїх регіонів, та все ж єдиної, соборної і тим ще більше прекрасної.

Усі ми — діти України. Плекаючи історичну пам'ять, ми мріємо про майбутнє. Захоплення Україною допоможе вивчати рідну мову, без досконалого володіння якою ми не зможемо здійснити своїх мрій.

Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів, до самоствердження через опанування міцних знань мови та вміння спілкуватися нею. У цьому підручник буде вам надійною підмогою.

Зорієнтуватися в підручнику вам допоможуть такі умовні позначення:

Хай щастить!
Українська література

Українська література

Предмет: Українська література
Класи: 7
Автор: О.М. Авраменко
Опис:

Шановний семикласнику! Ось ти й розгорнув нову книжку — підручник з української літератури, з яким працюватимеш протягом цього навчального року. Українську літературу як навчальний предмет ти вивчав у п'ятому й шостому класах, опановуватимеш її й до кінця навчання в школі, оскільки цей предмет є не тільки науковою, а й мистецькою дисципліною, адже художній твір — це явище мистецтва.
Чим відрізняється фотоірафія від картини, а опис історичних подій у підручнику від опису тих же подій у художньому літературному творі? Передусім, звичайно, способом зображення. Адже як у картині, так і в худож­ньому літературному творі основну роль відіграють творча уява й фантазія митця, а фотографія й підручник — це, по суті, відображення нашої дійсності.