shkola.ua
Підручники

Підручники на сайті призначені для ознайомлення і не можуть бути використані в комерційних цілях.

Розділ «Підручники» відкриває доступ до більшості шкільних підручників (від молодших і до старших класів) за повним переліком предметів. Це підпучники з української програми. Підручники з математики, підручники ї фізики, підпучники з хімії, підручники х літератури та інше.

У будь-який момент та будь-який час потрібний підручник під рукою.

Українська мова

Українська мова

Предмет: Українська мова
Класи: 10
Автор: О.В. Заболотний, В.В. Заболотний
Опис:

Цим підручником починається вивчення української мови на рівні стандарту в старшій профільній школі.
Ви матимете змогу поглибити й систематизувати отримані раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології, стилістики. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету, знайдете точки дотику мови як з літературою та історією, так і з математикою, біологією, географією тощо. Отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлювань, роботи з додатковими інформаційними джерелами, а також мандрівок рубриками «Культура мовлення», «Моя сторінка«.Мовленнєва ситуація».
Перш ніж розпочати роботу за підручником, зверніть увагу на уза-гальнювальні схеми в додатках - тут представлені основні теоретичні відомості з курсу української мови 5-9-х класів. Цей матеріал допоможе вам у навчанні в 10-му класі.

Хімія

Хімія

Предмет: Хімія
Класи: 10
Автор: О.Г. Ярошенко
Опис:

Цього навчального року ви розпочинаєте новий етап в опануванні хімічних знань. Відтепер кожному з вас надається можливість сформувати їх на одному з трьох рівнів диференціації навчання в старшій школі — стандарту, академічному чи профільному. Підручник відповідає державним вимогам навчання хімії на перших двох рівнях. У параграфах міститься матеріал, який є спільним для обох рівнів навчання, а матеріал, що, згідно з навчальними програмами, призначений лише для вивчення на академічному рівні, поданий в окремій рубриці «Для тих, хто вивчає хімію на академічному рівні». Використання підручника стає зручним і доступним відразу на двох різних рівнях навчання хімії, створює умови для самостійного оволодіння хімічними знаннями тим із вас, хто бажає їх розширити, якщо клас вивчає хімію на рівні стандарту.

Англійська мова - "WORKBOOK"

Англійська мова - "WORKBOOK"

Предмет: Англійська мова
Класи: 8
Автор: Карпюк О.Д.
Опис:

Робочий зошит є інтегрованою складовою навчально-методичного комплекту з англійськой мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів із відповіднім до підручника лексичним та граматичним наповненням. Він містіть вправи і завдання, що є тренувальним інструментарієм для формування і розвитку мовних та мовленнєвих навичок і вмінь учнів.

Геометрія

Геометрія

Предмет: Геометрія
Класи: 10, 11
Автор: Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г
Опис:

Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Алгебра

Алгебра

Предмет: Алгебра
Класи: 10
Автор: Є.П.Нелін
Опис:

Пропонований підручник спрямовано на реалізацію основних положень концепції профільного навчання в старшій школі, на організацію особистісно-орієнтованого навчання математики. Підручник підготовлено відповідно до діючої програми з алгебри і початків аналізу для 10-11 класів з урахуванням програми з алгебри і початків аналізу для 10-12 класів.

Відзначимо основні відмінності пропонованого підручника від інших підручників з алгебри і початків аналізу.

Це дворівневий підручник, який містить загальний матеріал для класів універсального, природничого та фізико-математичного профілів і додатковий матеріал для класів фізико-математичного профілю. У кожному розділі поряд з параграфами, які призначені для оволодіння учнями стандартом математичної освіти на академічному рівні, є систематичний матеріал, призначений для організації індивідуальної роботи з учнями, що цікавляться математикою. Запропонований додатковий матеріал може використовуватися і для організації навчання алгебри і початків аналізу в профільних класах фізико-математичного профілю або в спеціалізованих школах і класах з поглибленим вивченням математики.

Алгебра

Алгебра

Предмет: Алгебра
Класи: 11
Автор: Нелін Є.П., Долгова О.Є
Опис:

Дворівневий підручник, що вирізняєтся орігінальною концепцією. Структуровано як навчальний матеріал, так і способи діяльності з ним. Повністю відповідає державному стандарту повної середньої освіти і програмам з математики для універсального, природного та фізико-математичного профілів.
Автор: Нелін Є.П., Долгова О.Є.

Інформатика

Інформатика

Предмет: Інформатика
Класи: 10
Автор: Й. Я. Рівкінд, Т. І. Лисенка, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько
Опис:

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об'єктний і алгоритмічний підходи.

На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації».

Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить 11 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов'язковим для всіх учнів.

Алгебра

Алгебра

Предмет: Алгебра
Класи: 9
Автор: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір
Опис:

Підручник розділений на 4 параграфи, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Виклад теоретичного матеріалу закінчується прикладами рішень задач.

Francais. Mon ami Francais

Francais. Mon ami Francais

Предмет: Французька мова
Класи: 6
Автор: Юрій Клименко
Опис:

     Підручник для 6-го класу. Матеріал підручника, створено на основі комунікативного методу, організовано в межах тем, визначених програмою, і застосовано у відповідних мовленнєвих ситуаціях, що стимулюють учнів до спілкування французькою мовою.

     Підручник спрямовано на практичне взаємопов’язане оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності.

Francais

Francais

Предмет: Французька мова
Класи: 6
Автор: В.С. Гандзяк, Г.В. Шелакіна
Опис:

      Перед вами підручник, який допоможе відкрити чарівний світ французької мови. Ви познайомитесь з французькою культурою, традиціями та повсякденним життям цього народу. Цей підручник має викликати бажання школярів вивчати мову самостійно, тому більшість вправ тут розраховані на комунікативну спрямованість текстів та діалогів.