Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Вчителям

Розділ «Вчителям» представляє методичну та навчальну літературу для педагогів. Вчитель має змогу скористатися спеціальною літературою для поліпшення власного рівня кваліфікації.

 • Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій

  Предмет: Українська література

  Тема: Тестові технології

  Суттєвим кроком на шляху української освіти до Болонського процесу стало широке запровадження Міністерством освіти і науки України зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів (ЗНО). Тому зараз надзвичайно актуальною є підготовка українських школярів до тестування як важливого різновиду педагогічних вимірювань...

  Скачати: recomendacii1.rar

 • Методичні рекомендації щодо використання тестових технологійу процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах

  Предмет: Українська література

  Тема: Тестові технології

  Сучасне реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації та демократизації, методологічне переорієнтування процесу навчання на розвиток особистості кожного учня, формування його компетентностей. Ці тенденції набули потужного імпульсу із входженням української освіти до Болонського процесу, що зумовлює адаптацію та переорієнтацію вітчизняних освітніх стандартів і моделей на європейські стандарти та моделі.

  Скачати: recomendacii.rar

 • Методичні рекомендації МОН України щодо вивчення української літератури в ЗНЗ у 2008-2009 н. р.

  Предмет: Українська література

  Тема: Методичні рекомендації

  Метою шкільної літературної освіти є прилучення учнів через розвиток інтересу до читання і художнього слова до кращих літературно-мистецьких надбань людства, які є важливим чинником формування духовного світу особистості. Увага вчителя повинна зосереджуватися на можливостях літератури як джерела естетичної насолоди, засобу пізнання особистістю себе й інших людей.

  Скачати: 3_Ukr.lit_.-new_.rar

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур

  Предмет: Українська література

  Тема: Методичні рекомендації

  Наказом МОН України № 371 від 0505. 2008 затверджено «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Текст наказу оприлюднено в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті «Освіта України», розміщено на сайті Міністерства освіти та науки України. Познайомтеся із «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур і літератур національних меншин» (додаток до наказу № 3). Із «Загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів» ви можете познайомитися на сторінці «Інформація для методистів: нормативна база». Критерії (текст).

  Скачати: kriterii.rar

 • Методичні рекомендації МОН України щодо вивчення української літератури у 2006/2007 навчальному році

  Предмет: Українська література

  Тема: Методичні рекомендації

  Українська література в загальносвітовому культурному контексті є свідченням багатої духовності українського народу, його цивілізованості й високої моральності, осереддям його етичних та естетичних поглядів, виявом його творчого потенціалу та обдарованості. Як мистецтво слова вона несе в собі потужний заряд позитивної духовної енергетики, здатна формувати й передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людських душах. Засобами мистецтва слова національне письменство допомагає плекати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість і підсвідомість, спрямовувати морально-етичний потенціал в позитивному річищі, розвивати інтелект, креативні здібності, естетичний смак.

  Скачати: rekomendacii.rar

 • Вступні уроки рідної (української) мови

  Предмет: Українська мова

  Тема: Конспекти уроків

  Пропонуємо плани-конспекти вступних уроків для 5-11 класів. Уроки для 5-8 класів розроблено за Програмою для 12-річної школи.

  Скачати: plany-konspekty.rar

 • Мультимедійні технології на уроках української мови

  Предмет: Українська мова

  Тема: Банк досвіду

  Про створення й застосування у навчальному процесі мультимедійних посібників розповідає ІРИНА РАДЧЕНКО, учитель української мови і літератури Економіко-правового ліцею м. Києва, переможець міського етапу та лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2007».

  Над створенням мультимедійного забезпечення уроків української мови я працюю неповний рік. На власному досвіді пересвідчилась, як зростає ефективність (і ефектність теж!) уроків із використанням мультимедійних засобів навчання. Спектр таких засобів досить широкий, пропоную розглянути найбільш поширені з них.

  Скачати: Z_dosvidu_I_Radchenko.rar

 • Словник учителя та методиста

  Предмет: Українська мова

  Тема: Словник учителя мови

  Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильному значенні. Вони стосуються не лише лінгвістики, педагогіки й методики, а й риторики, етики, психології, психолінгвістики та ін. наук.

  Скачати: slovnik_uchitelya.rar

 • Дослідження Анастасії Шамаріної (9 клас) «Походження назв грошей в Україні»

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  Історія походження назв грошей в Україні так само, як і розвиток економічної системи України загалом, має свої специфічні особливості, пов’язані з тривалим періодом бездержавності України, пануванням інших держав на території нашої країни. Тому нині, на 16-ому році незалежності України, питання, пов’язані з історією походження назв власне українських національних грошей набувають особливої значущості, допомагаючи глибше зрозуміти ті політичні й економічні процеси, у вирі яких перебувала Україна впродовж свого нелегкого історичного шляху, усвідомити витоки української самобутності, здобутої у запеклій боротьбі багатьма поколіннями українських патріотів.

  Скачати: doslidzhennya.rar

 • Дослідження Діани Осадчої (11 клас) «Фразеологізми у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай»

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  Фразеологізми сучасна мовознавча наука визначає як лексико-граматичні єдності двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично оформлених за моделлю словосполучення чи речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові за традицією, автоматично. Вони становлять глибинний шар народного мовлення, розкривають певні особливості побуту народу, його вірувань і звичаїв, оцінювальних суджень...

  Скачати: doslidjennya_diani_osadchoji.rar

 • Керівництво науковими роботами учнів

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  На шляху від постіндустріальної цивілізації до цивілізації інформаційних технологій наше суспільство все гостріше відчуває потребу в людях, які мають фундаментальні знання в різних галузях науки, вміють адаптувати їх до постійно змінюваних умов, можуть активно розбудовувати суспільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій. Підготувати нову генерацію національної інтелектуальної еліти відповідно до змінених суспільних умов має саме школа. Особливої ж уваги з боку педагогів потребують обдаровані діти, які виявляють зацікавленість науковими студіями, демонструють небуденні здібності та, маючи значний природний потенціал, прагнуть і можуть присвятити себе науці. Про практичні аспекти керівництва учнівськими дослідницькими роботами розповідає головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Валерій Федоренко.

  Скачати: kerivnictvo_naukovimi_robotami_uchniv.rar

 • Завдання ІІІ етапу VІІI конкурсу Яцика

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  ЗАВДАННЯ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ VІІI МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА 2007-2008 н.р.

  Скачати: 3etap_8konkurs_yacika.rar

 • Завдання ІІІ етапу VІІ конкурсу Яцика

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  ЗАВДАННЯ ІІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ VІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА 2006-2007 н.р.

  Скачати: 3etap_yacika.rar

 • Завдання ІV етапу Всеукраїнської олімпіади

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  ЗАВДАННЯ ІV ЕТАПУ ХХІ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2006-2007 н.р.

  Скачати: 4etap_olimpiada.rar

 • Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення Української (рідної) мови в загальноосвітніх навчальних закладах

  Предмет: Українська мова

  Тема: Робота з обдарованими дітьми

  Додаток
  до листа департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України №2/2-14-420 від 28.02.2007 року


  Наше суспільство, роблячи крок від постіндустріальної цивілізації до цивілізації інформаційних технологій, усе гостріше відчуває потребу в людях, які матимуть фундаментальні знання в різних галузях життєдіяльності й умітимуть адаптувати їх до постійно змінюваних умов своєї життєдіяльності, будуть активно розбудовувати суспільну інфраструктуру з використанням найсучасніших технологій.

  Скачати: rekomendaciji_MON_Ukrajini.rar

 • Вхідне тестування п’ятикласників

  Предмет: Українська мова

  Тема: Тестові технології

  Чимало вчителів 5-х класів розпочинають знайомство з новими учнями з діагностичного тестування. Погодьмося: це одна з найефективніших форм зясування  рівня підготовленості дітей з навчального предмета. І не тільки. Жоден в світі диктант не дасть учителеві стільки інформації про нахили, зацікавлення школярів. Прочитавши завдання, ви з цим погодитесь.

  Скачати: vhidne_testuvannya.rar

 • Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення Української мови в загальноосвітніх навчальних закладах

  Предмет: Українська мова

  Тема: Тестові технології

  Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє оцінювання, результати якого учні загальноосвітніх навчальних заклaдів можуть за бажанням зарахувати як державну підсумкову атестацію та  вступний іспит до вищих навчальних закладів.

  Скачати: metodichni_rekomendaciji2.rar

 • Ситуативні вправи для учнів 7 класу

  Предмет: Українська мова

  Тема: Навчання за видами мовленнєвої діяльності

  Якщо ми хочемо, щоб учень в умовах навчального процесу   продукував висловлювання, чому не можна досягти  цього шляхом моделювання факторів, які  скерують  його мовленнєву  діяльність? Іншими словами, чому не поставити його в  такі умови, за  яких він буде змушений скласти  потрібне нам  висловлювання? Скориставшись улюбленим терміном  К.Станіславського, ми маємо поставити його в «пропоновані обставини». А коли він піде  цим  запропонованим  нами  шляхом, маємо підказати йому  форми,  необхідні для продукування такого висловлювання… (О.О.Леонтьєв. Мова, мовлення, мовленнєва діяльність).

  Скачати: situativni_vpravi_dlya_uchniv_7_klasu.rar

 • Ситуативні вправи для учнів 6 класу

  Предмет: Українська мова

  Тема: Навчання за видами мовленнєвої діяльності

  Структурні частини діалогу – репліки – характеризуються  стислістю й простотою  синтаксичної будови, вони тісно повязані за змістом, а весь діалог зумовлений ситуацією спілкування.(Г.Городилова, О.Хмара).

  Скачати: situativni_vpravi_dlya_uchniv_6_klasu.rar

 • Ситуативні вправи для учнів 5 класу

  Предмет: Українська мова

  Тема: Навчання за видами мовленнєвої діяльності

  «Вправа  має  створювати для учня проблемну ситуацію. Проблема має  бути така,  щоб  її розвязання сприяло  автоматизації  або закріпленню певного вміння чи  навички…» (О.О.Леонтьєв. Мова, мовлення, мовленнєва діяльність).

  Скачати: movlenneva_diyalnist.rar