Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Вчителям

Розділ «Вчителям» представляє методичну та навчальну літературу для педагогів. Вчитель має змогу скористатися спеціальною літературою для поліпшення власного рівня кваліфікації.

 • Методичні рекомендації МОН України щодо вивчення української мови в ЗНЗ у 2008-2009 н.р.

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення  на основі державних стандартів системи та обсягу знань про мову і мовлення, мовних і мовленнєвих умінь та навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу,  переорієнтація  процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його  компетентностей.

  Скачати: Ukr.m_.-new_.rar

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  Наказом МОН України № 371 від 0505. 2008 затверджено «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». Текст наказу оприлюднено в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розміщено на сайті Міністерства освіти та науки України. Познайомтеся із «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин» (додаток до наказу № 2). Із «Загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів» ви можете познайомитися на сторінці «Інформація для методистів: нормативна база». З «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур і літератур національних меншин» знайомтеся на сторінках: «Учителям української/зарубіжної літератури: методичні рекомендації».
  Критерії (текст).

  Скачати: kriteriji_ocinyuvannya.rar

 • Методичні рекомендації

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури у 5-11 класах

  Скачати: metodichni_rekomendaciji1.rar

 • Як заповнити сторінки класного журналу (6 клас)

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  ЯК ЗАПОВНИТИ СТОРІНКИ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ (6 КЛАС) Зразки заповнення журналу 6 класу школи з українською мовою навчання.

  Скачати: zhurnal_6kl.rar

 • Як заповнити сторінки класного журналу (5 клас)

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  ЯК ЗАПОВНИТИ СТОРІНКИ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ (5 КЛАС)
  Зразки заповнення журналу 5 класу школи з українською мовою навчання.

  Скачати: zhurnal_5kl.rar

 • Методичні рекомендації

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  Методичні рекомендації щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень з української мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів

  Скачати: metodichni_rekomendaciji.rar

 • Бланк аналізу уроку

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  Oзнайомтеся з бланками аналізу уроку.

  Скачати: blank_analizu_uroku.rar

 • Самоаналіз уроку

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  Самоаналіз уроку - інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку  професійних якостей педагога, що виявляються передовсім у його вмінні чітко сформулювати мету та завдання уроку, спланувати навчальну роботу і передбачити її результати.
  Від уміння проаналізувати ситуації, що виникли у процесі проведення уроку, багато в чому залежить спроможність учителя організувати наступну педагогічну діяльність. Майстерність учителя багато в чому залежить від уміння аналізувати чужі та свої помилки.

  Скачати: samoanaliz_uroku.rar

 • Як аналізують урок

  Предмет: Українська мова

  Тема: Сучасний урок рідної мови

  За яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови? Що слід обовязково  тримати в полі зору молодому словесникові, щоб такий аналіз не видався йому  механізмом обтинання крил?
  Виділяють три типи аналізу уроку:  комплексний, стислий, аспектний.
  За комплексного аналізу урок розглядають у єдності та взаємозв’язку його цілей, змісту, методів, форм організації навчання, тобто аналізу підлягають усі аспекти уроку: дидактичний, змістовий, психологічний, виховний, організаційний. Мета стислого аналізу уроку – складення загальної оцінки його науково-теоретичного та методичного рівнів. Аспектний аналіз передбачає дослідження лише певної сторони уроку (аналізують один із аспектів: дидактичний, організаційний, з погляду педагогічного спілкування тощо).

  Скачати: yak_analizuyut_urok.rar

 • Оригамі на уроках математики

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Математика

  Мистецтво оригамі впевнено і твердо ввійшло в педагогіку і знайшло собі місце в усіх її галузях. Оригамі -  ідеальна дидактична гра, що розвиває фантазію дитини, її винахідливість, логіку та просторове мислення, уяву та інтелект. Просторова трансформація плоского аркуша дозволяє школярам легко, граючись, засвоювати складні математичні поняття, розв'язувати задачі з геометрії.
  Про застосування оригамі на уроках математики йдеться в статтях методиста НМЦ дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені  Бориса  Грінченка Олени Василівни Полякової.

  Скачати: origami_na_urokah_matematiki.rar

 • Вивчення таблиці множення за системою розвивального навчання

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Математика

  Множення є центральною темою програми 2 і 3 класів. На відміну від традиційної програми воно розглядається як особлива дія, що пов’язана з переходом у процесі виміру величин до нових мірок. Фактично з цією дією діти працювали вже в першому класі при вивчені позиційних чисел. Однак там вона не була зафіксована як особлива дія і не мала розвитку.
  Тому вивчення множення у другому класі слід почати з аналізу ситуації, коли вимірювана величина набагато більша за задану мірку; у зв’язку з чим виникає необхідність використання допоміжної, проміжної міри.

  Скачати: mnojennya.rar

 • Моніторинг якості знань молодших школярів

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Математика

  Засобом отримання об'єктивної інформації про стан освіти та розроблення відповідних стратегій розвитку галузі є моніторингові дослідження. Саме вони дають порівняльну інформацію про рівень навчальних досягнень школярів, а тому є підставою для корегування навчального процесу, методик викладання, оновлення змісту освіти. Отримання об'єктивної інформації про стан освіти в умовах модернізації національної освітньої системи є надзвичайно важливим оскільки дає змогу усунути можливі прорахунки та розробити стратегію подальшого розвитку освіти.

  Скачати: monitoring.rar

 • Дидактичні матеріали про осінню пору

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  В Осені коси заквітчані пшеничними колосками й червоними ягідками калини. Ходить Осінь лугами, берегами. Де зітхне, там холодом війне. Любить Осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Ось як починається Осінь.
  Пропонуємо увазі вчителів добірку матеріалів про осіннню пору,  який можна використати на уроках читання і української мови, природознавства, образотворчого мистецтва, а також під час проведення виховних годин.

  Скачати: osin.rar

 • Матеріали про Україну і українців

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою, а цей день став не тільки святом усіх українців, але й змінив усталений хід історії.  Не забуваймо, що в 2011 році ми будемо відзначати 20-річний ювілей цієї визначної події.
  Я дитина українська, вкраїнського роду. Українці – то є назва славного народу! (Ю. Шкрумеляк).
  Пропонуємо увазі вчителів добірку матеріалів про Україну і українців,  який можна використати на уроках читання і української мови, природознавства, образотворчого мистецтва, а також під час проведення виховних годин.

  Скачати: Materiali_pro_Ukrajinu_i_ukrajinciv.rar

 • Спеціальні вправи, які можна проводити на уроках читання

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  Одним із чинників виразного читання є правильне мовне дихання, оскільки воно забезпечує нормальне звукоутворення, створює умови для підтримки оптимальної гучності мовлення, збереження його  плавності та інтонаційної виразності чіткого дотримання пауз. Необхідність спеціальних вправ з дихання для молодших школярів обумовлена розвитком у них усіх органів дихання, тож таке тренування сприятиме їх нормальному розвитку та застрахує від перевантажень у старшому віці.

  Скачати: vpravi_na_dihannya.rar

 • В.О.Сухомлинський про дитяче читання

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  Про яку б сферу діяльності школяра не йшлося (розумову чи естетичну, моральну чи трудову), В. Сухомлинський завжди апелював до книжки, яку вважав найвпливовішим засобом виховання гармонійної особистості дитини. Недарма одним з культів, які  панували в школі великого педагога, був культ книги.
  Я не уявляю собі, писав В.Сухомлинський,  повноцінного, всебічного розвитку підлітка, юнака, дівчини без того, щоб вони не мали своїх улюблених книжок, своїх улюблених письменників. Виховуючи людину, проектуючи її особистість, я завжди прагнув того, щоб уже в початковій школі в кожного мого вихованця була своя маленька бібліотечка.

  Скачати: suhomlinskiy_pro_chitannya.rar

 • Особливості вивчення курсу „Читання” в 2 класі

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  У 2 класі робота спрямовується на формування в дітей повноцінної навички читання, яка включає в себе технічну і смислову сторону. Смислова сторона читання (розуміння тексту) передбачає розуміння другокласниками більшої частини слів у тексті, вжитих як у прямому, так і в переносному значенні, змісту кожного речення тексту, смислових зв’язків між ними і частинами тексту, фактичного змісту тексту, основної його думки. Технічна сторона читання охоплює такі компоненти, як спосіб читання, правильність, виразність і темп.

  Скачати: osoblivosti_vivchennya_chitannya_2.rar

 • Фізкультхвилинки на уроках читання

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  При виявленні в учнів перших ознак перевтоми необхідно робити перерви, під час яких діти  могли  б виконувати нескладні фізичні вправи. Такі перерви під час уроку (фізкультхвилинки) сприяють поліпшенню функціонування мозку, відновлюють тонус м’язів, знімають напругу з органів зору і слуху, з утомлених  письмом пальців.  Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі дітям і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізкультхвилинки 2-3 хвилини.

  Скачати: fizkulthvilinki_na_urokah_chitannya.rar

 • Мовчазне читання в початкових класах

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Читання

  Читання є складним процесом, який неможливо визначити однозначно, оскільки існує багато різновидів діяльності, яка зветься читанням: читання мовчки гостросюжетного твору, перечитування улюблених поезій (для себе), читання вголос (для когось), переглядання тексту в пошуках певної інформації, читання з певним навчальним завданням, перечитування власного тексту з метою його вдосконалення і т.д.     
  В основі всіх різновидів читання лежить спроможність “перекласти” графічні знаки у зміст, який втілений у друкованому чи рукописному матеріалі…

  Скачати: movchazne_chitannya.rar

 • Українські прислів’я та приказки для каліграфічного списування на уроках української мови

  Предмет: Початкова школа

  Тема: Українська мова

  Завдяки високій емоційності, прислів’я і приказки мають великий виховний вплив на особистість. Вони формують у дітей навички культурної поведінки, лаконічно і в доступній формі вчать бути скромними, стриманими, шанувати батьків, поважати товаришів, жити серед людей. Подані тут прислів’я і приказки стануть у пригоді вчителям під час проведення каліграфічного списування на уроках української мови. Учитель може запропонувати учням каліграфічно списати одне з прислів’їв  і за його змістом  провести коротку бесіду на етичну тему (один раз на тиждень).

  Скачати: besida.rar