shkola.ua
Школи

Для школярів, майбутніх учнів і їх батьків дуже важно отримати інформацію про різні школи, їх розташування і умови вчення в них. Це допоможе зробити правильний вибір під час вступу до школи або при рішенні школу поміняти. Ми постараємося інформувати читачів сайту про всі школи трьох рівнів вчення, які працюють в Україні. Школи України, школи Києва, англомовні школи, кращі школи, елітні школи, спортивні школи, школи з поглибленним вивченням математики, школи з поглибленним вивченням англіської мови, приватні школи, ліцеї, гімназії.

Естественно-научный лицей № 145

Естественно-научный лицей № 145

Область: Київська область
Місто: Київ
Адреса: 252023, ул. Ш. Руставели, 46
Телефон: (044) 287-11-49, (044) 287-47-35, (044) 287-46-96
Київський природничо-науковий ліцей №145 створено на базі фізико-математичної школи, педколектив якої має піввіковий досвід роботи з обдарованими дітьми. Тут є практичний досвід та інтелектуальний потенціал для того, щоб стати першою ланкою у підготовці інтелектуальної еліти України.

Київський природничо-науковий ліцей №145 створено на базі фізико-математичної школи, педколектив якої має піввіковий досвід роботи з обдарованими дітьми. Тут є практичний досвід та інтелектуальний потенціал для того, щоб стати першою ланкою у підготовці інтелектуальної еліти України.Про це свідчать такі дані: всі випускники СШ №145 здобули вищу освіту;
близько 1800 осіб захистили кандидатські дисертації, а 170 — докторські.
За останні 10 років, серед учнів ПНЛ №145: 18 призерів міжнародних олімпіад з фізики, математики, інформатики, хімії;
9 призерів міжнародних науково-практичних конференцій з фізики, хімії, географії;
41 призер Всеукраїнських олімпіад з фізики, математики, інформатики, хімії, біології, географії;
6 переможців та 16 призерів олімпіад фонду Сороса (з 1998 р.).

Навчання в ліцеї триває протягом чотирьох (трьох) років і складається з двох етапів. На першому — адаптаційному етапі (8—9-ті класи) розкриваються, уточнюються та розвиваються здібності учнів. Ліцеїсти, закінчуючи загальноосвітню підготовку в обсязі дев'ятирічної школи, переходять до поглибленого вивчення фізики, хімії, математики, інформатики.
 На другому етапі (10-11 -ті класи) остаточно формуються та закріплюються знання, вміння та навички на основі спеціалізації та передпрофесійної кваліфікаційної підготовки. Учні ліцею мають можливість вибирати спецкурси для поглиблення знань у певній галузі.
Наявність двоетапного навчання дає можливість учневі на першому етапі (у випадку неправильного вибору) безконфліктно повернутися до навчання в іншій школі; на другому етапі через діагностування здібностей та нахилів до спеціалізації розвинути ці якості з найвищою результативністю.

 На базі ліцею створено секцію Малої академії наук, яка координує наукові дослідження учнів. Методична та технічна база ліцею дає можливість готувати учнів до олімпіад і турнірів всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також проводити їх.
Для проведення науково-дослідницької роботи МАН ліцеїсти користуються лабораторіями наукових інститутів НАН України.
 Профорієнтаційна робота в ПНЛ №145 включає допрофільну (8-9 клас) і профільну (10-11 клас) підготовку учнів.
Допрофільна підготовка спрямована на адаптацію учнів до програм поглибленого вивчення математики та фізики, роботи за лекційно-семінарською системою.
У 8 класі починається вивчення теоретичного та практичного курсу інформатики.
Викладання профільних предметів математики і фізики у 8-11-х класах ліцею ведеться за програмами, розробленими вчительським колективом ліцею у співпраці з представниками Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Ці програми є логічним продовженням програм, розроблених фахівцями механіко-математичного та фізично-го факультетів університету для спеціалізованої фізико-математичної школи № 145 (тепер ПНЛ № 145).
В ліцеї впроваджується система позаурочної освіти, якою охоплена більшість учнів. Для учнів працює 35 спецкурсів, 8 факультативів, які ведуть як вчителі ліцею, так і наукові працівники вищих навчальних та науково-дослідницьких установ м.Києва. Ліцеїсти мають можливість поглиблювати знання шкільного курсу на групових консультаційних заняттях, які проводяться з усіх предметів.
 Складовою системи позаурочної освіти є робота учнів у секціях Малої академії наук України. Всі учні залучаються до науково-дослідницької роботи з різних предметів. Щороку біля 30 учнів ліцею стають призерами міського та Всеукраїнського етапів конкурсу МАН. У ліцеї було створено Наукове товариство учнів “Сузір'я ноосфери”.  Вчителі ліцею активно застосовують новітні технології у викладанні предметів: використовують можливості системи “Hi Class”, інтерактивних мульти-медійних комплексів, якими оснащено 6 кабінетів ліцею, доступ до мережі Інтернет для інформаційного забезпечення та активізації роботи учнів.
Педагогічний колектив ліцею в тісній співпраці з Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України працює над впровадженням у навчально-виховний процес особистісно-орієнтованого навчання, нових напрямків профільного навчання.

 Влітку учні ліцею не тільки відпочивають, а й беруть участь у розробці власних наукових проектів у літній природничо-науковій школі "Зоряний час".