Вход

Игры

В социальных сетях

Історія України

Быстрый переход к странице: Перейти
Содержание

 

     
 
 
 
Утворення та розвиток Київської Русі
 
 
 
 
 
11. Чому зазнав невдачі похід Ігоря на Константинополь у 941 р.?
12. Розставте зазначені нижче події у хронологічній послідовності:
• похід князя Бравліна на Кримське узбережжя;
• захоплення Києва Олегом;
• розпад Дулібського союзу;
• смерть Ігоря;
• перша спроба хрещення Русі;
• розгром Хозарського каганату;
• посольство Ольги до германського імператора;
• початок князювання Святослава.
13. Чому Ольга не наважилася запровадити християнство?
14. Визначте особливості зовнішньої політики Ольги.
15. Які зміни відбулися в політичному устрої держави у X ст.?
16. Якого стану не знало руське суспільство?
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Якими рисами характеризувався процес творення союзів племен?
2. Доведіть, що впродовж VІІ-VIII ст. у союзів племен виникали зародки державного життя.
3. Чому питання етнічної належності Київської Русі породжувало і породжує дискусії серед істориків? Власну думку обґрунтуйте.
4. Складіть оповідання на тему «Взаємини слов'янських союзів пле­мен із сусідами у VІІ-VIII ст.».
5. Чим визначалася політика Рюриковичів? Свою думку аргументуй­те.
6. Віднайдіть спільне у внутрішній політиці князів Олега й Ігоря.
7. Чи засуджуєте ви деревлян за вбивство князя Ігоря? Власну думку обґрунтуйте.
8. Доведіть, що реформи Ольги мали прогресивний характер.
9. Підготуйте розгорнутий план відповіді по темі «Зовнішня політи­ка Святослава».
10. Доведіть, що впродовж X ст. у Русі зміцнювалася монархічна форма правління.
11. Складіть оповідання на тему «Життя села у ІХ-Х ст.»