Вход

Игры

В социальных сетях

Алгебра

Алгебра

Предмет: Алгебра

Класcы:  7

Авторы: 

Описание: 

Рішення контрольних і самостійних робіт з алгебри за 7 клас. Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність рішення, а в разі потреби допомогти дітям у виконанні домашньої роботи з алгебри.

Задания

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РІВНЯННЯ

§ 2. ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ І РІВНЯНЬ, що зводяться до них.

§ 3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. РІВНЯННЯ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧ

ВПРАВИ ДО ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 ДО§ 1

ВПРАВИ ДО ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 ДО§ 2

ВПРАВИ ДО ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 ДО§ 3

§ 4. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННИМИ. ЦІЛІ РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ. ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

§ 5. ТОТОЖНІ ВИРАЗИ. ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ. ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ.