Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Українська література

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

зиція — розв'язка; в) експозиція — зав'язка — розв'язка — розвиток дії — кульмінація; г) експозиція — зав'язка — розвиток дії — кульміна­ція — розв'язка?
3. У якій парі обидва слова є історизмами: а) вітець і уста; б) ратище й хоругва; в) князь і смерд; г) боярин і кріпаччина?
4. Назви жанрові особливості повісті.
5. Пригадай з уроків української мови особливості кожного типу мовлення — розповіді, опису й роздуму. Який із них має будову, що збігається із сюжетними елементами літературного твору?
6. Визнач сюжетні елементи повісті Івана Франка «Захар Беркут». Не забувай, що кульмінаційних моментів у повісті може бути декілька, проте один із них найнапруженіший.
7. Визнач, якому сюжетному елементові відповідає кожна з ілюстрацій повісті.
8. Які історичні події взято за основу повісті Івана Франка «Захар Бер­кут»?
9. Визнач ті елементи в повісті, які створюють історичний колорит.
10. Що в історичній повісті Івана Франка, на твою думку, реальне, а що вигадане, уявне?
11. Уяви, що тобі довелося писати музику до кінофільму за повістю Івана Франка «Захар Беркут». Поміркуй, який за настроєм і темпоритмом музичний супровід ти написав би до визначених у шостому завданні сюжетних елементів. Які музичні інструменти при цьому викорис­тав би?
12. Знайди в тексті повісті застарілі слова й випиши їх у дві колонки — архаїзми та історизми. Усно поясни, у чому полягає різниця між власне архаїзмами та історизмами.
Об'єднавшись у групи (3-4 учні), підготуйтеся до виразного читання за ролями найцікавіших для вас уривків повісті Івана Франка «Захар Беркут».
На дозвіллі
Повний текст повісті Івана Франка «Захар Беркут» ти можеш знайти за такою адресою в Інтернеті: uk.wikipedia.org/wiki/Нагуєвичі
• Я можу коротко розповісти про Івана Франка.
• Я знаю зміст та історичну основу повісті.
• Я можу переказати й прокоментувати зміст повісті.
• Я володію навичками аналізу епічного твору.
• Я можу охарактеризувати образи головних героїв повісті, використо­вуючи текстові цитати.
• Я вмію визначати особливості мови, художні засоби та їхню роль у творі.
• Я можу взяти участь в обговоренні проблеми вибору людини у вирі­шальній ситуації.