Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Зарубіжна література

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

Запитання та завдання.

1. Розкажіть про життя і творчий доробок Стендаля. Яку роль у формуванні світогляду письменника відіграла культурна спадщина італійського Відродження?

2. Яке місце у творчості письменника займає роман "Червоне і чорне"? Спробуйте довести, що за жанром це — соціально-психологічний роман.

3. Літературознавці розходяться у думках при трактуванні символіки назви роману "Червоне і чорне": одні вважають, що ці кольори символізують революцію і реакцію, другі — червоне і чорне поле рулетки долі, треті — колір воєнного мундира (червоний) і чорний колір священицької сутани. Яке тлумачення найбільш прийнятне для вас? Обґрунтуйте свою думку.

4. Чи дотримується автор у романі "Червоне і чорне" принципу нового мистецтва, сформульованого ним у трактаті "Расін і Шекспір": "Досліджуємо! В цьому все дев'ятнадцяте століття"? Яку роль у цьому відіграє підзаголовок роману: "Хроніка XIX століття"?

5. Дайте характеристику образу головного героя — Жульєна Сореля. У чому полягає суперечливість його характеру? Кому протиставлений у романі герой Стендаля?

6. Яких внутрішніх змін зазнає головний герой при "сходженні вгору" — у світ "де Ла-Молів"? Проаналізуйте головні "сходинки" цього сходження: сім'я Сорелів — дім де Реналів — духовна семінарія.

7. Спираючись на текст роману, з'ясуйте, яку роль відіграв Наполеон Бонапарт у житті Жульєна Сореля.

8. Що ви засуджуєте в Жульєнові, а в чому співчуваєте йому?

9. Порівняйте почуття Луїзи де Реналь і Матильди де Ла-Моль до Жульєна. Хто із цих жіночих образів вам найбільше імпонує і чому?

10. У трактаті "Про кохання" письменник стверджує: "Не кохати, коли небо дало душу, створену для кохання, означає позбавити себе та іншу людину великого щастя." Хто з героїв роману, беручи до уваги цю думку, щасливий, а хто — нещасний?

11. Відомі слова Стендаля: "Роман — це дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі. То воно відображає небесну блакить, то брудні калюжі та ями". Що, на вашу думку, відображає роман "Червоне і чорне"?

12. Яку композиційну роль виконують у творі внутрішні монологи та авторські відступи?

13. Складіть план розгорнутого повідомлення: "Трагедія Жульєна Сореля".