Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Рідна мова

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

Комунікативний практикум
139. Як ви розумієте вислів: Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже? Складіть і розіграйте діалог дискусійного характеру на тему «Яку людину можна вважати мудрою?». Уводьте в репліки діалогу обставини, різні за значенням.
 Подумайте і дайте відповіді
1. Який другорядний член речення називається обстави­ною?
2. Якими частинами мови найчастіше виражається обстави­на? Наведіть приклади.
3. На які види за значенням поділяються обставини? До кожного виду доберіть власні приклади.
4. Якими видами зв'язку обставина пов'язується з головним словом у словосполученні? Доведіть це на прикладах.
§4. Порівняльний зворот
Знаю: мене колисала калина
В краю калиновім тонкими руками.
І. Драч
140.1. Виразно прочитайте уривок із вірша Івана Гнатюка «Хата». Визначте основну думку поезії. Які образи постають в уяві читача?
То не прамати, гей, то отча хата
З долівкою дзвінкою, наче мідь,
Увінчана підпорами, горбата,
Згиналась тут під клунками століть.
Жилось у ній нам просторо — з-за місця
Не знали ми незлагоди-хули,
Як первісники, збратаною міццю
Взаємно проникаючись, жили.
І хоч було нам скрутно, недоїжно,
Але, як пальці на одній руці,
Пліч-о-пліч в ній зростаючи суміжно, Стискались ми в родиннім кулаці.
І. Гнатюк
II. Випишіть синтаксичні конструкції, що введені в речення за допо­могою сполучників як, мов. З'ясуйте, які слова пояснюють або кон­кретизують ці конструкції.
III. Знайдіть у поезії авторський неологізм. Обставиною якого виду є це слово?