Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Біологія

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

1. Що таке листок? Які функції він виконує? 2. З яких структурних елементів складається листок? 3. Назви рослини, які мають супротивне, чергове і кільчасте листкорозміщення. 4. Опиши внутрішню будову листка, розглядаючи його поперечний зріз (мал. 38). 5. З яких тканин складається листок?

1. Які зовнішні та внутрішні зв'язки в життєдіяльності листка можеш назвати? 2. Поясни зв'язок між будовою листка і процесами життєдіяльності рослини - фотосинтезом, випаровуванням, газообміном. 3. Як у будові та життєдіяльності листка проявляються закони збереження, спрямованості процесів до рівноважного стану?

Проекти: 1. Прояв симетрії у будові рослин. 2. Роль зелених листків рослин у біосфері. 3. Про листкову мозаїку.

Розгляньте схему. Продовжіть її заповнення в робочому зошиті:

ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЛИСТКА У ЗВ'ЯЗКУ З ЙОГО ФУНКЦІЯМИ Лабораторна робота Л? 8*

Мета роботи: ознайомитися з внутрішньою будовою листка, визначити зв'язок будови листка з його функціями.

Прилади і матеріали: готовий мікропрепарат поперечного зрізу листка, живий листок елодеї або амарилісу, пеларгонії або фіалки, склянка, спирт, мікроскоп, лупа.