Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Хімія

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

Купороси —технічна назва кристалогідратів сульфатів деяких важких металів.

Отже, купороси —це солі сульфатної кислоти, кристали яких містять кристалізаційну воду. В основному це солі Феру-му, Купруму, Ніколу, Кобальту й Цинку. Гіпс CaS04 • 2Н20 до купоросів не належить оскільки Кальцій не є важким металом.

Гіпс —кристалогідрат сульфату кальцію —так само, як і безводний сульфат кальцію CaS04 використовують у будівництві, медицині та інших галузях.

Сульфат натрію Na2S04 застосовують у виробництві скла. Він входить до складу природного мінералу Na2S04 • 10Н20 глауберової солі, яка використовується в медицині як проносний засіб.

Сульфати калію K2S04 і амонію (NH4)2S04 використовують як добрива.

Сульфат барію BaS04 застосовують у виробництві паперу, гуми та білої мінеральної фарби, а також у медицині для рентгеноскопії шлунку («Барієва каша»).

Завдання для самоконтролю

32. Схарактеризуйте фізичні й хімічні властивості сульфатної кислоти. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

33. У чому подібність і відмінність властивостей сульфатної кислоти і властивостей інших відомих вам кислот, наприклад хлоридної?

34. Сульфатну кислоту нейтралізують розчином гідроксиду кальцію. Як піде процес нейтралізації за наявності надлишку: а) гідроксиду кальцію; б) сульфатної кислоти? Напишіть відповідні рівняння реакцій і назвіть утворені солі.

35. Щоб утворилася кисла сіль — гідрогенсульфіт натрію, з їдким натром масою 20 г має прореагувати оксид сульфуру(IV об'ємом (н. у.)

(а) 11,2 л; (в) 33,6 л;

(б) 22,4 л; (г) 44,8 л.

36. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: