Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Зарубіжна література

Швидкий перехід до сторінки: Перейти
Зміст

 

7. Які риси є визначальними в характері героїв роману Вальтера Скотта: Айвенго, Річарда Левове Серце, принца Джона, Седріка, Бріана де Буагільбера? Відповідь аргументуйте прикладами з тексту.

8. Який вплив мали історичні події та соціальний статус на долі людей за часів середньовіччя? Наведіть конкретні приклади з роману.

9. Якою мовою розмовляли представники різних верств населення Англії у XII столітті? Визначте, яку роль відігравав цей факт у творенні історичного колориту роману «Айвенго».

10. Поясніть, чим приваблює сучасного читача роман Вальтера Скотта «Айвенго».

Як підготувати порівняльну характеристику літературних героїв

1. Визначте місце кожного героя в художньому творі (головний він чи другорядний, позитивний чи негативний у зображенні автора).

2. Пригадайте, які художні засоби використовуються для характеристики літературних героїв.

3. Доберіть у вивченому творі (або творах) потрібні для відповіді факти.

4. Порівнюючи літературних героїв, визначте у них спільне і відмінне (у поведінці, вчинках, ставленні до інших людей, портретних характеристиках, соціальному стані, умовах життя тощо).

5. Зверніть увагу на авторську характеристику кожного літературного героя (або вираження іншими засобами ставлення письменника до нього).

6. Сформулюйте особисте ставлення до кожного з героїв.

7. Складіть план порівняльної характеристики.

8. За складеним планом, з опорою на текст підготуйте усну розповідь або письмовий твір (згідно із завданням).

1. Напишіть невеликий твір на одну з тем:

« Уява автора відтворює епоху та її героїв» (Вальтер Скотт); «Найцікавіші сторінки роману «Айвенго» Вальтера Скотта»; «Найшляхетніший лицар Айвенго (за романом Вальтера Скотта)».

2. Складіть порівняльну характеристику героїв роману Вальтера Скотта «Айвенго» (на вибір):

Віфлред Айвенго і Бріан де Буагільбер; Річард Левове Серце і принц Джон;

Робін Гуд в народних баладах і Локслі в романі «Айвенго».