Вхід

Ігри

У соціальних мережах

Алгебра

Алгебра

Предмет: Алгебра

Класи:  7

Автори: 

Опис: 

Рішення контрольних і самостійних робіт з алгебри за 7 клас. Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність рішення, а в разі потреби допомогти дітям у виконанні домашньої роботи з алгебри.

Завдання

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РІВНЯННЯ

§ 2. ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ І РІВНЯНЬ, що зводяться до них.

§ 3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. РІВНЯННЯ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧ

ВПРАВИ ДО ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 ДО§ 1

ВПРАВИ ДО ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 ДО§ 2

ВПРАВИ ДО ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 ДО§ 3

§ 4. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННИМИ. ЦІЛІ РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ. ЧИСЛОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗУ

§ 5. ТОТОЖНІ ВИРАЗИ. ТОТОЖНІСТЬ. ТОТОЖНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗУ. ДОВЕДЕННЯ ТОТОЖНОСТЕЙ.

§ 6. СТЕПІНЬ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

§ 7. ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

§ 8. ОДНОЧЛЕН. СТАНДАРТНИЙ ВИГЛЯД ОДНОЧЛЕНА

§ 9. МНОЖЕННЯ ОДНОЧЛЕНІВ. ПІДНЕСЕННЯ ОДНОЧЛЕНІВ ДО СТЕПЕНЯ

§ 10. МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

§11. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

§ 12. МНОЖЕННЯ ОДНОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН

Вправи 418 - 736

Вправи 418 - 736

Вправа 737 - 1235

Вправи 737 - 1235